پخش کننده شیر گازی امین با ماتماس بگرید

متجاوز از پنجاه سال است که امین شیر در امر تولید و ساخت قطعات ماشینکاری سری
تراشی ، اجزاء کنترلی و شیرهای مورد استفاده وسایل گاز سوز مورد نیاز متقاضیان ،
اشتغال دارد. شیرهای ساخت این کارخانه به عنوان نشانه ی بی همتا از کیفیت و کارکرد
مطمئن محصولات بشمار می روند.

کارخانه امین شیر تجارب ذیقیمتی در تولید شیرهای توپی گاز جهت مصارف خانگی ،
تجاری و صنعتی دارد. طراحی اقتصادی ، انتخاب مواد و قطعات مناسب منجر به دوام و
استحکام شیرهای ساخت این کارخانه با طول عمر بالا شده است.

این شیرها قادرند که ویژگیها و آزمایشات مندرج در استانداردهای ملی ایران و
شرکت ملی گاز ایران را با موفقیت بگذرانند. همچنین نقطه نظرات متقاضیان را با رعایت
کیفیت عالی ، تسریع در تحویل و قیمت مناسب تامین می نمایند.

ایمنی و کیفیت مطمئن از اساسی ترین اهداف استراتژیک کارخانه امین شیر می باشد
که تا به حال موفقیت های ارزشمندی را برای ما کسب کرده است.

این کارخانه همیشه توجه خاصی برای کنترل کیفیت در سراسر مراحل مختلف تولید
نظیر انتخاب مواد ، فرآیند تولید و مونتاژ قائل می باشد و تمامی شیرها قبل از بسته
بندی و حمل مورد انتخاب آزمایشات دقیق قرار می گیرند.